Chính sách bảo mật

Blog Homestay cam kết sẽ luôn bảo mật tuyệt đối những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng website này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc trang Chính Sách Bảo Mật này trước khi chính thức sử dụng website để hiểu rõ hơn về những cam kết của chúng tôi về việc bảo mật thông tin người dùng. 

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Website Blog Homestay thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn với các mục đích được công khai và hoàn toàn tuân thủ các nội dung về bảo mật thông tin người dùng được quy định. Trong một số trường hợp bắt buộc, chúng tôi sẽ có thể sử dụng những thông tin bạn cung cấp để liên hệ trực tiếp với người dùng.

Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân

Blog Homestay sẽ sử dụng hệ thống tự động để thu thập các thông tin về số lần người dùng sử dụng website, các bài viết bạn đọc, các liên kết bạn click vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Blog Homestay. Hệ thống của chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin kỹ thuật như địa chỉ IP người dùng, ngôn ngữ, thời gian và địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

Ngoài ra, một số thông tin cá nhân của người dùng sẽ được thu thập khi người dùng cho phép và tự nguyện chia sẻ. Những thông tin này sẽ được thu thập khi người dùng điền vào các biểu mẫu cung cấp thông tin hoặc đăng ký thành viên trên website này.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Blog Homestay cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích công khai và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin người dùng với một bên thứ 3 mà chúng tôi tin tưởng hoặc với các cơ quan pháp lý khi có yêu cầu..

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi – Blog Homestay cam kết sẽ cố gắng bảo mật thông tin cá nhân người dụng dưới mọi biện pháp và hình thức có thể.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên chủ động bảo mật các thông tin liên quan và không nên chia sẻ với bất kỳ ai. 

Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hình thức công nghệ để bảo mật thông tin người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo vấn đề bảo mật khi người dụng truy cập vào các website liên kết với Blog Homestay. 

Quy định về sử dụng “Cookie”

Trên website Blog Homestay, chúng tôi đã và đang sử dụng các cookie lưu lượng với mục đích xác định các trang nào đang được người dùng yêu thích và sử dụng để chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập website và tiền hành nâng cấp, cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết chỉ dùng các thông tin này để phân tích thống kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống hoàn toàn. Các cookie này không thể giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc tiếp cận với bất kỳ thông tin nào về bạn ngoại trừ các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể đồng ý hoặc từ chối các cookie được đưa ra.